12июль 2016 йилдаЎзбекистон Республикасининг «Архив иши тўғрисида» Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 5 апрель “Ўзбекистон Республикасида архив ишини такомиллашти-риш тўғрисида”ги 101-сон қарори ижросини таъминлаш юзасидан архивлар мутахассисларини Тошкент шаҳри ҳудудидаги корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар ҳужжатларини тартибга келтиришга компетентлиги юзасидан навбатдаги Тошкент шаҳар Архив иши ҳудудий бошқармасининг Аттестация комиссияси иши ўтказилди.

    Аттестация комиссияси қарорига биноан юқори натижаларига эришган қуйидаги архив мутахассисларига касбий компетентлик тўғрисида Гувоҳно-малар берилади.